ČISTO DELOVNO OKOLJE DAN ZA DNEM

Poslovni prostori zahtevajo popolnost v čiščenju, saj zaposleni preživljajo v njih precejšen delež dneva. Njihova učinkovitost je odvisna tudi od urejenosti prostorov.

Zaradi raznovrstnosti poslovnih prostorov prilagajamo čiščenje glede na njegovo vrsto in glede pogostosti. Skupaj z vami bomo dosegli racionalno rešitev. Izbrali bomo primerne termine, pogostost obiskov in predvideli primeren razpored generalnih čiščenj. Naše delo poslovnega procesa zagotovo ne bo motilo, rezultati čiščenja pa bodo zaposlenim v spodbudo.

Prilagojene rešitve za čiščenje. Za vas, dobro počutje vaših zaposlenih in strank ter poslovni uspeh!

CERTIFIKATI
KAKOVOSTI

VRHUNSKA
ODZIVNOST

PO CELI
DRŽAVI

27 LET
IZKUŠENJ

2000
ČISTILCEV

1832
STRANK